wang adat

Maksud: Perbelanjaan untuk sesuatu perbicaraan

berkongsi