wang teh

Maksud: Bayaran tidak rasmi kepada seseorang sebagai upah.

Contoh ayat: Zali memberi RM50 sebagai wang teh kepada Abu.

berkongsi