yang merah saga, yang kurik kundi; yang indah bahasa, yang baik budi

Maksud: Orang yang berwajah elok tetap akan dihina jikalau berbudi bahasa buruk

berkongsi