air beriak tanda tak dalam

Maksud: 1. Banyak bercakap tanda tidak berilmu
2. Orang yang sombong (besar cakapnya tetapi tidak berisi atau kurang ilmunya)

berkongsi