atas tangan

Maksud: Seseorang yang berpangkat tinggi