atas tangan

Maksud: Seseorang yang berpangkat tinggi

berkongsi