bagai gelombang dua belas

Maksud: Hebat (pendekar apabila menarikan pedang)

berkongsi