bagai lukah, tak penuh oleh air

Maksud: Perihal budak yang tidak berasa kenyang (selalu hendak makan sahaja)

berkongsi