bagai mandi dalam cupak

Maksud: Sesuatu (pertolongan dan lain-lain) yang tidak mencukupi

berkongsi