bagai menanti ara hanyut

Maksud: Menanti sesuatu yang mungkin datang tetapi lambat, ataupun yang tidak datang-datang

berkongsi