bangsa bermuka papan

Maksud: Tidak bermalu

berkongsi