benih yang baik tak memilih tanah

Maksud: Orang yang berketurunan baik ke mana pun perginya akan baik juga jadinya

berkongsi