berada-ada

Maksud: Selalu mengada-ada sahaja yang dipercakapkan, membuat-buat sahaja

berkongsi