berludah api

Maksud: Mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan

berkongsi