berserah berkabilan

Maksud: Tidak sepenuhnya mempercayai orang yang diamanahkan

berkongsi