bersilang selisih

Maksud: Pergaduhan, pertengkaran

berkongsi