cabang atas

Maksud: Berpangkat tinggi atau istimewa dalam masyarakat