cermin perbandingan

Maksud: Sesuatu yang boleh dijadikan sebagai teladan atau ajaran

berkongsi