gajah mati meninggalkan tulang

Maksud: Jasa baik seseorang yang mati dikenang juga

berkongsi