genting menanti putus, biang menanti tembuk

Maksud: Perkara yang hampir selesai