ikan basah

Maksud: Ikan yang baru ditangkap dan masih segar

berkongsi