jikalau beranak ikut kata bidan

Maksud: Jika kita berkehendak sesuatu daripada orang lain, hendaklah kita turut apa yang dikatakannya

berkongsi