kaki tangan

Maksud: Orang yang bekerja di sesuatu pejabat

berkongsi