kaum rendahan

Maksud: Orang berpangkat rendah

berkongsi