ke tengah boleh, ke tepi pun boleh

Maksud: Orang yang pandai menyesuaikan dirinya dalam pergaulan

berkongsi