kita semua mati tetapi kubur masing-masing

Maksud: Lain orang lain fikirannya

berkongsi