kundur tidak melata pergi, labu tidak melata mari

Maksud: Persetujuan hendaklah berdasarkan tolak ansur dan persahabatan haruslah datangnya daripada kedua-dua belah pihak

berkongsi