kurang periksa

Maksud: Tidak tahu dengan mendalam