makan kerawat

Maksud: Terlalu miskin, makan kawat

berkongsi