makan keringat orang

Maksud: Menindas atau memeras orang supaya mendapat kesenangan

berkongsi