melentur dahan dek meluyut buahnya

Maksud: Kesusahan keluarga yang banyak anaknya

berkongsi