memperlapang kandang musang, mempersempit kandang ayam

Maksud: Memberi kesempatan kepada orang yang membahayakan tetapi tidak melindungi orang yang kesusahan

berkongsi