menarik kesimpulan

Maksud: Membuat ringkasan terhadap uraian yang diberikan

berkongsi