mencolok mata

Maksud: Benci melihatnya.

berkongsi