menggenggam negeri

Maksud: Berkuasa di negeri asing.

berkongsi