menimbun tanah yang tinggi, menggali tanah yang lekuk

Maksud: Membantu orang kaya dengan jalan menganiaya orang-orang miskin.

berkongsi