menjolok alang

Maksud: Menggambarkan seseorang yang berketinggian luar biasa

berkongsi