menjilat muntah sendiri

Maksud: Apa yang telah ditolak (dicacat) diterima lagi

berkongsi