menyarungkan baju di badan maka sesuai

Maksud: Mengukur perbuatan orang dengan keadaan diri sendiri

berkongsi