mudah jua pada yang ada, sukar jua pada yang tidak

Maksud: Bagi orang kaya, segalanya mudah; bagi orang miskin, segalanya susah

berkongsi