mulut tabuh dapat disumbat, mulut orang bagaimana menyumbatnya

Maksud: Jika sesuatu rahsia diketahui orang nescaya tersiarlah khabarnya

berkongsi