orang haus diberi air

Maksud: Mendapat sesuatu yang diinginkan

berkongsi