orang tebusan

Maksud: Orang suruhan yang menerima upah

berkongsi