orang yang selancaran alu, atap yang berjahit, bendul bertekan

Maksud: Perkauman yang dekat menurut adat

berkongsi