rosak bawang ditimpa jambak

Maksud: Menyusahkan keluarga akibat perubatan sendiri.

Contoh ayat: Tabiat kaki judi ketua keluarga itu membuatkan semua anak dan isteri hidup menderita umpama rosak bawang ditimpa jambak.

berkongsi