runcing tanduk bangkah kening

Maksud: Sudah terkenal kejahatannya

berkongsi