selendang dunia

Maksud: Perhiasan yang terdapat dalam dunia ini

berkongsi