seperti juar berteras ke dalam

Maksud: Tidak menunjukkan kelebihan diri

berkongsi