seperti kelekatu masuk api, tidak tahukan mati lakunya

Maksud: Umpama orang yang cintakan sesuatu hingga tidak menghiraukan bahaya

berkongsi