seperti keli dua selubang

Maksud: Seorang perempuan yang mempunyai dua orang kekasih

berkongsi