seperti lima belas dengan tengah dua puluh

Maksud: Serupa saja

berkongsi